הכשרת קלוסוב 9

על התנכלות השלטונות הפולנים למפעל הציוני.
מתוך "ספר קלוסובה", כנ"ל. חשוב לציין כי בקלוסוב פעל בשנות השלושים גם קבוץ הכשרה של תנועת בית"ר ("פנקס הקהילות", פולין, כרך חמישי, עמ' 178).

מידע-נוסף2

הכשרת קלוסוב 9

על התנכלות השלטונות הפולנים למפעל הציוני. מתוך "ספר…

הכשרת קלוסוב 9א

כותב המאמר ד. (דניאל) הלוי (לוי). עלה ארצה…