בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 2א

תרגום מרוסית

אישור חופשה

המציג אישור זה – לוחם בחטיבה מס' 547 של משרד הבניה, קומרד גנדלר גרש נאומוביץ', יליד שנת 1912, במחוז רובנו, אזור ברזינסקי, מקום ברזנו, שוחרר לחופשה מסוג נוספת (= לא ראשונה) למשך שלושים יום, מ 26 בנובמבר 1945 ועד 31 בדצמבר 1945, כולל נסיעה למחוז רובנו, אזור ברזינסקי, מקום ברזנו.

עם סיום החופשה, קומרד גנדלר מחויב להגיע למקום שרותו בעיר גולייב ברפובליקת קזחסטן של ברית המועצות לא יאוחר מיום 1 בינואר 1946. אישור זה תקף עם הצגת תעודה מס' 22 שהונפקה ב 7 בספטמבר 1945.

סגן מפקד מנהל הבניה ה-3 של הדירקטוריון הראשי של המשרד לביטחון פנים – מהנדס בכיר ליחובצקי

מנהל משרד הבנייה 3 של הדירקטוריון הכללי של בניית שדות תעופה – סגן בכיר פוליקרוב.

הערות לטקסט

גנדלר הוא הנדלר בביטוי הרוסי, גרש הוא הרש, נאומוביץ' הוא בן נחום. הרש (= צבי) הנדלר הוא בן העיירה ברזנה שבמחוז ווהלין, במזרחה של פולין. למעט קומץ ניצולים שמצאו מסתור ביערות הסמוכים, אקציית חיסול העיירה ב 25 באוגוסט 1942 לא הותירה ממנה שריד ופליט. בשבוע השני של חודש ינואר 1944 כבש "הצבא האדום" בחזרה מהצבא הגרמני הנסוג את האזורים הללו במזרחה של פולין וברזנה בתוכם. מיד עם תום המלחמה היתה העיירה מקום ריכוז לניצולי הסביבה, הם שהו בה זמן מה טרם שיצאו לנתיבי "הבריחה" השונים.

תודות

לאבישי בן נחום על שהעמיד לרשותי לצרכי תעוד את החומרים היקרים מפז של אביו, צבי גנדלר / בן נחום, זכרו לברכה.

מידע-נוסף2

בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 2

אישור לחופשה מיוחדת, 26 בנובמבר 1945. כחצי שנה…

בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 2א

תרגום מרוסית אישור חופשה המציג אישור זה –…
error: Alert: Content selection is disabled!!