בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 23ב

על תעשיית זיוף חותמות ומסמכים

כותב אבא גפן, ממפקדי תחנת "הבריחה" בזלצבורג, בספרו "פורצי המחסומים", בעמ' 74: נודע לי כי בבאד-גסטיין (= מחנה העקורים) מתגורר בחור בשם אליעזר האלפרט שהתמחה בהכנת חותמות גומי שונות. נסעתי איפוא לבאד-גסטיין, נפגשתי עם הבחור והוא קיבל על עצמו להכין בשבילנו את החותמות הדרושות. נוסף על החותמות האמריקאיות וחותמת צרפתית, ביקשנוהו, לאור הניסיון, להכין גם חותמת איטלקית.

ובעמ' 93: הצבא האמריקאי חדל לתת לנו מספר מספיק של רשיונות להעברת טרנספורטים רשמיים מווינה ללינץ .... החלטנו איפוא להוסיף למלאי החותמות שלנו גם את חותמת המפקדה הראשית של הצבא האמריקני באוסטריה אשר היתה מוטבעת על תעודות הטרנספורטים הליגליים מווינה ללינץ. הכינונו את החותמת והתחלנו להשתמש בה לתעשיית התעודות "שלנו".

מידע-נוסף2

בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 23

תעודת זהוי של "עקורים" = Displaced Persons. הונפקה…

בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 23א

על תעשיית זיופי חותמות ומסמכים ראו בנספח !

בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 23ב

על תעשיית זיוף חותמות ומסמכים כותב אבא גפן,…
error: Alert: Content selection is disabled!!