בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 8

20 במאי 1946, תעוד ראשון לאחר היציאה מרוסיה:
הסתדרות נוער עממית-חלוצית גורדוניה, ההנהגה הראשית בפולין, לודז'. (ובפולנית) מאושר בזאת כי מר הנדלר הנריק, תאריך לידה 30 בדצמבר 1909, בברזנה שבמחוז קוסטופול, מועסק במרכז משאבי יצור בתור מדריך. ההתקבלות לפעילות בתנועה היתה אך טבעית למי שהיה חבר בה משחר נעוריו.

error: Alert: Content selection is disabled!!