הספר בדרך לוחמים מאת ישראל כרמי

ספרו של ישראל כרמי "בדרך לוחמים", 1960.
ראויים לציון ההפרקים העוסקים בפועלם של לוחמי "הבריגדה היהודית" למען "שארית הפליטה" בארופה שלאחר בשואה. הפרק "במדי המשטרה הארצישראלית" העוסק בפעילות "ההגנה" בעמק יזרעאל בשנות השלושים, רלוונטי לנושא מאבקי ההתישבות.