הספר "הסולל – כלי מבטא לפועלי העבודות הציבוריות" מאת חיים גולן

הספר הנפלא בעריכת והארת חיים גולן מביא את סיפור בטאונו של "גדוד העבודה" על שם יוסף טרומפלדור ושל חיי סוללי הכבישים ופועלי העבודות הציבוריות בראשית שנות העשרים. הוצאת "יד טבנקין", 1991.

error: Alert: Content selection is disabled!!