הספר עולם שנעלם מאת רפאל אברמוביץ

The Vanished World by Raphael Abramovitch

הספר/אלבום התמונות הנדיר הוא תעוד מופת יחיד במינו, ואחרון כפי שבדיעבד הסתבר, של יהדות מזרח ארופה בתקופה שבין מלחמות העולם. פרקים בו מוקדשים גם לאזורי ווהלין וגליציה המזרחית שבמוקד תעוד "גולה ותקומה". הספר הכתוב במקביל אנגלית ויידיש יצא לאור בניו יורק ב 1947.

error: תוכן זה מוגן - זכויות יוצרים