ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 1

(בפולנית) אישור נישואים (של בלה ושמואל)
של הרב הממשלתי לעיר אוסטרוג והסביבה. "על סמך עדויות כי ב 10 באוקטובר 1914, התחתנו באופן רשמי הרווק שמואל בן יוסף שרייער בן 30 עם הגרושה בלה בת משולם-נוסינה ברונה, גרושה מבעלה הראשון גורביץ בן 32, ובכתב ידי ובחתימתי אני מאשר".

error: Alert: Content selection is disabled!!