ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 10

גמנסיה פרטית של 8 כתות מעורבת לבנים ולבנות
שהלימודים בה בשפה הפולנית, רובנה. תעודה חצי שנתית של גורביץ' מרים זיסל לכיתה השישית בשנת הלימודים 1923/4.

מידע-נוסף2

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 10

גמנסיה פרטית של 8 כתות מעורבת לבנים ולבנות…

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 10א

חלקה התחתון של התעודה רובנה, ה 1 בפברואר…