ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 12א

בלה ושמואל הכירו עוד בנעוריהם
ההקדשה על גב התמונה לנח (צלניק), לימים בעלה של מרים. מרים נפטרה בשנת 2001, שושנה ב 2003. התמונות באדיבות זהבה גורדון, בתה של מרים, המסמכים באדיבות אילת גורפינקל, בתה של שושנה.

מידע-נוסף2

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 12

תמונה משפחתית, 15 בינואר 1928 שמואל שרירא (שרייער)…

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 12א

בלה ושמואל הכירו עוד בנעוריהם ההקדשה על גב…