ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 3ב

תרגום מרוסית

 

משרד החינוך הלאומי (האמפריה הרוסית)

לשכת החינוך בקייב

נשיא

מועצת המורים

גמנסיית הנערות העירונית אוסטרוג

10 בפברואר 1918

מס': 19

העיר אוסטרוג

19.618 (שרבוט)

חותמת הנשיא

 

ובכיתוב סגול:

נשיא המועצה.

בול עם סמל האימפריה במחיר רובל 1

חותמת הגמנסיה

חותמת עירונית אוסטרוג (כנראה של רשות הדואר)

 

בכתב יד:

אישור רשמי (תעודה)

במסמך זה הנני מאשר כי וסילי יוספוביץ' (בן יוסף) שרייער הינו מורה של השפה העברית והסטוריית העם היהודי בגמנסיית הנערות העירונית באוסטרוג.

 

על גב המסמך:

20 ליוני בשנת 1918

עבור מס' 17

מידע-נוסף2

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 3

(ברוסית) אישור הוראה באוסטרוג (תרגום מצורף)

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 3א

על גב המכתב

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 3ב

תרגום מרוסית   משרד החינוך הלאומי (האמפריה הרוסית)…