ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 9

(בפולנית) בית ספר רוסי פרטי לבנות באוסטרוג.
"תעודה לגורביץ' מרים זיסל בת מרדכי, נולדה בסטארוקונסטנטינוב (ליד פרוסקורוב, חמלניצקי דהיום) שבווהלין ב 1906. ב 1920 נכנסה לכיתה הרביעית, השלימה כיתה חמישית וב 30 בספטמבר 1922, בהיותה בכיתה השישית, עזבה את הגמנסיה לפי דרישתה. החינוך שלה טוב מאד".

מידע-נוסף2

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 9

(בפולנית) בית ספר רוסי פרטי לבנות באוסטרוג. "תעודה…

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 9א

חלקה התחתון של התעודה. אוסטרוג, ווהלין, 30 בספטמבר…