ווהלין בילזורקה 1א

על גב התמונה:
"עם הציונים בבילזורקה, 1932, מביקורי בבילזורקה, ווהלין". הכותב "וינר" הוא יעקב וינר, מורה לעברית בן רפלובקה.

מידע-נוסף2

ווהלין בילזורקה 1

"עם הציונים בבילזורקה, 1932". בילזורקה, עיירת ספר קטנה…

ווהלין בילזורקה 1א

על גב התמונה: "עם הציונים בבילזורקה, 1932, מביקורי…
error: Alert: Content selection is disabled!!