ווהלין ברזנה מש' ספוז'ניקוב בין הפרטיזנים 5

תרגום מרוסית: אישור ליוסף ספוז'ניק בן ניסן
מעיד על כך שמינואר 1943 עד 25 בפברואר 1944 היה לוחם באוגדה של החבר (מטושטש) וכי י.נ. ספוז'ניק הומלץ לעיטור הפרטיזן במלחמה הלאומית (מל' העולם). חותמת ראש הגדוד המיוחד אנ.קא.ג.ב. של פולקובניק (קולונל) מדבדב, עיר המחוז רובנה, מ. נומן, בלב, תת פולקובניק צווטוכין.

error: Alert: Content selection is disabled!!