ווהלין ברזנה מש' ספוז'ניקוב בין הפרטיזנים 7

אריה תלמיד קורס סטטיסטיקה בזמן המלחמה !!
תרגום מרוסית: קורס עיוני "קומביצ'ה" (מילה אוקראינית ?), מחוז רובנה, בולווארד ורסניה מס' 13. תעודה ללספוז'ניק לב נוסימוביץ' שסיים סמינר בסטטיסטיקה. המכון לקורסים "קומבינט" לימודיים ברובנה. חתימת המנהל מלניצקי.

error: Alert: Content selection is disabled!!