ווהלין ברזנה מש' שוחט פיירברג 4

שמעון-בן ציון שוחט, ברזנה 1915 - ישראל 1989.
ראו טקטס נרחב אודות המשפחה בנספח.

מידע-נוסף2

ווהלין ברזנה מש' שוחט פיירברג 4

שמעון-בן ציון שוחט, ברזנה 1915 – ישראל 1989.…

ווהלין ברזנה מש' שוחט פיירברג 4א

סיכום פגישות עם מלכה, אלמנת שמעון שוחט, בביתה…