ווהלין ברזנה מש' שוחט פיירברג 5

תעודה ראשונה בארגנטינה, משלח היד: רב.
שמעון נישא ואף נולד לו בן כאשר ב 1939, זמן קצר פני פרוץ מלחמת העולם, נסע לארגנטינה כדי לבדוק אפשרות לחבור לאחיו הבכור ולבנות את עתידו ועתיד משפחתו שם. שמעון לא הצליח כמובן להתאחד עם אשתו ובנו והללו נספו בשואה. לאחר שנים הקים משפחה חדשה וב 1961 עלו ארצה.