ווהלין ברזנה 10

ילדי בית הספר "תרבות" בטקס הבאת ביכורים (אחרון), ט"ו בשבט 1938-39. עפ"י "פנקס הקהילות", פולין, כרך חמישי, עמ' 49, "ביה"ס נפתח בשנת 1928 .... והתקיים עד ספטמבר 1939". שניה משמאל בשורה שלפני התחתונה, לובה קופליק, אחותו הצעירה של אריה קופליק (ראו להלן) אשר לא שרדה כמוהו ונספתה בשואה.

error: Alert: Content selection is disabled!!