ווהלין ברזנה 3ב

1933-34, חברי תנועת "גורדוניה" לפני היציאה להכשרה

מאבישי בן נחום, בנו של צבי גנדלר (בן נחום), קיבלתי תמונה זו ותמונות נוספות שהיו בידי אביו לצורך התעוד כאן. בן העיירה, ידידי חנוך קנוניץ ז"ל, זיהה עבורי אחדים מהמצולמים כדלקמן:

למעלה ומימין: שניה גולדה פורמן, חמישית שיינדה טנדמן, שביעית רחל יוז, תשיעית ריסל רוכמן.

באמצע ומימין: שניה בריינדל גורנשטיין ואחריה צבי (הרשל) קנוניץ, לימים נשואים, שניהם נספו בשואה, בת שבע יוז, צבי גנדלר, חיניה בידרץ ואחריה שלמה יבלונקה, לימים נשואים, בארץ בקיבוץ רמת יוחנן, קיצוני משמאל שיקה שניפר.

 

 

מידע-נוסף2

ווהלין ברזנה 3

הסתדרות "גורדוניה" בברזנה. קן גורדוניה בעיירה הוקם בשנת…

ווהלין ברזנה 3א

על צבי ובריינדל קנוניץ שבתמונה: בריינדל גורנשטיין וצבי…

ווהלין ברזנה 3ב

1933-34, חברי תנועת "גורדוניה" לפני היציאה להכשרה מאבישי…
error: Alert: Content selection is disabled!!