ווהלין ברזנה 8

כותב הדברים כאן חנוך (הינך) קנוניץ.
קנוניץ, יליד 1921 ומתגורר בקרית חיים, כתב את ספור חייו והישרדותו בשואה בספרו "זכרונות נעורים ותלאות המלחמה" (בהוצאה פרטית). דבריו בהתכתבות הנרחבת שלי איתו מאז ספטמבר 2013, תמיד מדויקים, בהירים ויוצאים מין הלב ללא כל התפייטות.

error: Alert: Content selection is disabled!!