ווהלין דובנה 3

המורה אלימלך בליי עם תלמידיו, 1932.
בליי, בן העיר רובנה, מורה עברי משחר נעוריו, נקרא לנהל בית ספר עברי בדובנה ושם עברה עליו תקופת מלחמת העולם הראשונה. בליי נולד ב 1871, עלה ארצה ב 1933, התגורר ברחוב שפינוזה 11 בתל אביב ונפטר ב 1956.

מידע-נוסף2

ווהלין דובנה 3

המורה אלימלך בליי עם תלמידיו, 1932. בליי, בן…

ווהלין דובנה 3א

על גב התמונה: המורה בליי (נמצא בארץ) עם…