ווהלין דומברוביצה 3

הגננת לאה קסטלנץ וילדי גן הילדים מרשת "תרבות" (תצלום מאותו היום).
קסטלניץ ושמואל זלצמן (ראו גב התמונה) נישאו ועלו ארצה בראשית שנת 1922, הם הורי הפסנתרנית הנודעת פנינה זלצמן, בנם הצעיר יאיר נפל במלחמת העצמאות.

מידע-נוסף2

ווהלין דומברוביצה 3

הגננת לאה קסטלנץ וילדי גן הילדים מרשת "תרבות"…

ווהלין דומברוביצה 3א

ברכות וחותמות זהות על גב התמונה: לשמואל זלצמן…
error: Alert: Content selection is disabled!!