ווהלין וישנוויץ 1א

"החלוץ הכלל-ציוני", סניף בווישנביץ.
"להחבר יעקב וינר מהסניף בווישנוויץ, 1 ביוני 1934, (והחתימה, ככל הנראה) י. קנצליך רויזנטל". יעקב וינר, בן רפלובקה, היה מורה לעברית, בתמונות לא מעטות בתעוד "ווהלין" הוא מתקשר לתנועת "החלוץ הכלל-ציוני".

מידע-נוסף2

ווהלין וישנוויץ 1

וישנוויץ, נפת קרמניץ, חברי תנועת "החלוץ הכלל-ציוני". עפ"י…

ווהלין וישנוויץ 1א

"החלוץ הכלל-ציוני", סניף בווישנביץ. "להחבר יעקב וינר מהסניף…
error: Alert: Content selection is disabled!!