ווהלין וישנוויץ 1

וישנוויץ, נפת קרמניץ, חברי תנועת "החלוץ הכלל-ציוני".
עפ"י מידע ב"ילקוט ווהלין", קובץ י"א, אלול תש"י, בווישנביץ "התארגנה אגודה ציונית וקם (סניף) החלוץ ולאחרונה התקיים גם בית ספר עברי ורעיון העליה לארץ ישראל כבש את הלבבות". עפ"י הספר "השומר הצעיר בפולין 1913-1950" בעריכת יוסף שמיר, גם סניף "השומר הצעיר" פעל בעיירה.

מידע-נוסף2

ווהלין וישנוויץ 1

וישנוויץ, נפת קרמניץ, חברי תנועת "החלוץ הכלל-ציוני". עפ"י…

ווהלין וישנוויץ 1א

"החלוץ הכלל-ציוני", סניף בווישנביץ. "להחבר יעקב וינר מהסניף…
error: Alert: Content selection is disabled!!