ווהלין לובומל 1א

תאור בית הכנסת בטקסט שהיה צמוד לתמונה

מראה פני בית הכנסת בלובומל מצד צפון מערב. בית הכנסת בלובומל, פאר היצירה הקלסית, נבנה בשנת ה' אלפים שמ"ה ליצירה, 1585 למנינם. בית כנסת זה השתייך לטיפוס בתי הכנסת הביצוריים שנבנו במחצית השניה של המאה ה 16 ומהחשובים שבהם מבחינה ארכיטקטונית. בפינות הבניין מבחוץ תמכו ארבעה אפיקים כבדים בשיפוע חד כלפי מעלה בסגנון הרנסנס האיטלקי. מעל כרכוב הגג היו עיטורים בצורת פעמוניה פירמידלית, כעין מגדלים זעירים.

קיר המזרח התנשא אל כיכר השוק הרחבה ומעל לכרכוב העליון של קיר זה, בלטו לעין הצופה שני אריות ובאמצע מגן דוד. בית הכנסת נבנה במורדות הגבעה מזרחה, לכיכר השוק. בחזית של קיר זה עמדו שלושה בתי עץ גדולים: של ר' שמואל גטמן ז"ל, של ר' ינקל משה פיבלס (נתנזון) ז"ל והבית של ר' מאניס מילר (גרינברג) ז"ל.

מידע-נוסף2

ווהלין לובומל 1

בית הכנסת "המבצר" בלובומל. בית הכנסת הוקם בשנת…

ווהלין לובומל 1א

תאור בית הכנסת בטקסט שהיה צמוד לתמונה מראה…
error: Alert: Content selection is disabled!!