ווהלין לודביפול 1

פעילים ציוניים בני לודביפול ברובנה.
עומדים משמאל: המלמד יוסף סגל, במרכז אינו מזוהה ומימין אברהם (אברומצי'ק) ולמן. למטה משמאל: נחמה בלנקמן, גזבר "הקרן הקיימת לישראל" שמואל ברק ולייבל גורפינקל. התמונה צולמה ברובנה, אפשר שלרגל פרידה מברק ערב עלייתו ארצה. ראו גם תעוד נרחב אודות לודביפול בנפרד.

מידע-נוסף2

ווהלין לודביפול 1

פעילים ציוניים בני לודביפול ברובנה. עומדים משמאל: המלמד…

ווהלין לודביפול 1א

חותמת על גב התמונה: שטוקה (אומנות) והכתובת ברחוב…
error: Alert: Content selection is disabled!!