ווהלין לודמיר 1ב

אודות תנועת "החלוץ המרכזי" מתוך ספרו של עזרא מנדלסון "התנועה הציונית בפולין", עמ' 253-54

תנועה זו, שהקימה אותה ההסתדרות הציונית בפולין בשנת 1925, תקפה את "החלוץ" על פנייתה ההדרגתית שמאלה ועל אימוץ "אידיאלים זרים", כלומר סוציאליזם. וכך הוגדרה מטרתה של התנועה החדשה: הכשרת הצעיר היהודי להיות עולה במובן השלם והנעלה ביותר של המילה ולהשאיר בידיו חופש מלא להצטרף למפלגה שבה יבחר בארץ ישראל.

באמצע שנת 1925 טענה התנועה כי בשורותיה רשומים כמעט 2,000 חברים, חלקם עוסקים בהכשרה.

יסוד "החלוץ המרכזי" מעיד על התסכול העמוק בקרב ארגונים ציוניים בפולין. קצה נפשם מאזלת היד לנוכח המונופול על הסרטיפיקטים שהיה לחלוצים מקרב השמאל, שהצטרפו לתנועת העבודה בהגיעם לארץ ישראל ולחמו בבורגנות. ההסתדרויות הללו, שעתה ראו את עצמן יותר מאי פעם כנציגות הבורגנות, היו ללא תנועות נוער וללא תנועה חלוצית, ובעיניהן היתה עובדה זו, בצדק, מגרעת חמורה, שביקשו לתקנה בהקמת "החלוץ המרכזי". "החלוץ" בפולין, שנחרדה מן ההתפתחות הזאת, פתחה במלחמת תעמולה נגד "אנשי הימין" .... במישור המעשי דאגו "מחלקות העבודה" של המשרדים הארצישראליים שחברי "החלוץ המרכזי" לא יקבלו סרטיפיקטים.

הופעת "החלוץ המרכזי" וייסודן של תנועות נוער חדשות, ובראש ובראשונה בית"ר, יש בהם כדי להעיד כי בקרב הנוער היהודי קמו מערערים על המצב המסורתי שבו השמאל שלט בענייני העלייה. אך תגובה זו, שרק גברה במרוצת הזמן, לא היתה חזקה דיה לשכנע מספר רב של צעירים להצטרף לתנועה שאין לאל ידה להשיג סרטיפיקטים, ולמרות מאמציהם של מנהיגים דוגמת ליאון לויטה, לא זכתה בתמיכתה הכספית של ההסתדרות הציונית העולמית. בשלהי 1925 היתה "החלוץ המרכזי" נתונה בעיצומו של משבר חמור .... דומה שהפסקת העלייה בעקבות המשבר בארץ ישראל שמה קץ גם לקיום "החלוץ המרכזי".

מידע-נוסף2

ווהלין לודמיר 1

חברי "החלוץ המרכזי" בלודמיר. עפ"י הכיתוב על גבה…

ווהלין לודמיר 1א

חותם "החלוץ המרכזי" על גב התמונה: החלוץ המרכזי…

ווהלין לודמיר 1ב

אודות תנועת "החלוץ המרכזי" מתוך ספרו של עזרא…