ווהלין לודמיר 3א

על גב התמונה: התלמוד תורה בלודמיר ב 1935.
קיים משנת 1905 בבנין שנשאר עזבון משה בוביס עו"ד, המוסד גדל והגיע ל 400 ילד בשנת 1932. נהלו את המוסד הגבאים: הרב דב טרנץ, ר' מרדכי ברדח, ר' מ"מ וינבוים, ר' משה שפירא, הרב האדמו"ר מקוצק, ר' יוסף אמפר, אברהם רוטנברג, מנדל ליביש גולדשטין, ב"צ כהנא, עזריאל הלפרין.

מידע-נוסף2

ווהלין לודמיר 3

ה"תלמוד תורה" בלודמיר, 1935. לודמיר (גם ולדימיר ווהלינסק)…

ווהלין לודמיר 3א

על גב התמונה: התלמוד תורה בלודמיר ב 1935.…
error: Alert: Content selection is disabled!!