ווהלין מז'יריץ' 2

1932, הלווית שושנה גרמן, קרבן האנטישמיות.
התצלום מופיע גם בחוברת ד' של "ילקוט ווהלין", טבת תש"ו, עמ' 27, ושם : "עולה בזכרון המקרה שקרה ב 1932, כשחייל שיכור פולני הרג ביריה את החברה שושנה גכמן, קרבן האנטישמיות בימי שלטון הפולנים. הנוער הציוני החליט אחרי המקרה הזה להגביר את המאמצים לעליה לארץ ישראל".

מידע-נוסף2

ווהלין מז'יריץ' 2

1932, הלווית שושנה גרמן, קרבן האנטישמיות. התצלום מופיע…

ווהלין מז'יריץ' 2א

על גב התמונה: שנת תרצ"ג, לזכר שושנה !…
error: Alert: Content selection is disabled!!