ווהלין מז'יריץ' 3

"החלוץ" במז'יריץ' ליד מעונו.
התמונה מופיעה גם ב"ילקוט ווהלין" חוברת ה', ניסן תש"ו, עמ' 19. שם גם כותב י. טייצ'ר: ב 1924 הוקם בעיירה סניף "החלוץ" ומארגנו יונה פרנקל מקורץ. לכלל מהפכה גדולה בהלך המחשבה של הנוער וההורים גם יחד הגיע הדבר כשחברי הסניף יצאו להכשרה חקלאית אצל אכרים מחוץ לעיירה.

מידע-נוסף2

ווהלין מז'יריץ' 3

"החלוץ" במז'יריץ' ליד מעונו. התמונה מופיעה גם ב"ילקוט…

ווהלין מז'יריץ' 3א

הסתדרות "בחלוץ" בפולניה, סניף במז'יריץ' דקורץ. "מז'יריץ' דקורץ"…
error: Alert: Content selection is disabled!!