ווהלין סטפן 1

קבוצת ילדים ונוער עברי, סטפן, שנת הלימודים 1924-25, המורה מיכאל גרובר.
שנים מאוחר יותר נראה (בתעוד כאן) את גרובר מורה בעיירה רפלובקה ולאחר מכן בעיר קובל, מעבר שהוא לא יוצא דופן בחיי המורה הנע ונד עפ"י הדרישות המזדמנות. עפ"י "ילקוט ווהלין", קובץ ט"ז-י"ז, חשון תשי"ג, בסטפן פעל בית ספר עברי של "תרבות" ומנהלו י. אוירבוך כמו גם העסקן הציוני והמורה המסור של ביה"ס משה קויפמן.

מידע-נוסף2

ווהלין סטפן 1

קבוצת ילדים ונוער עברי, סטפן, שנת הלימודים 1924-25,…

ווהלין סטפן 1א

גב התמונה: העיירה סטפן (פ' דגושה), מחוז רובנה.
error: Alert: Content selection is disabled!!