ווהלין סרני 2א

מתוך "ילקוט ווהלין":
בפרק זמן זה הורגשה שוב בסרני פעולה ציבורית ולאומית ערה .... התחזקה האגודה הציונית .... ויצ"ו .... הוקם ועד ציוני .... הופיעו תנועות נוער ו"החלוץ" .... ובניה היו בין החלוצים הראשונים של קבוץ קלוסוב בצאתם להכשרה .... מקום שממנו התפשטה התנועה החלוצית בכל ווהלין.

מידע-נוסף2

ווהלין סרני 2

הוועד הציוני המחוזי שנבחר ביום א' אדר תר"פ.…

ווהלין סרני 2א

מתוך "ילקוט ווהלין": בפרק זמן זה הורגשה שוב…
error: Alert: Content selection is disabled!!