ווהלין סרני 2

הוועד הציוני המחוזי שנבחר ביום א' אדר תר"פ.
20 בפברואר 1920. למעלה ומימין: דוד לוין, המורה נחמן וושצ'ינה, אנשיל שכניוק (שכנאי). למטה ומימין: ד"ר יונה גליק, צבי שפירא, שמואל שדה, אברהם בינדר (בן דוד), משה גמרמן. התמונה מופיעה גם ב"ילקוט ווהלין", חוברת ג', תשרי תש"ז, עמ' 23.

מידע-נוסף2

ווהלין סרני 2

הוועד הציוני המחוזי שנבחר ביום א' אדר תר"פ.…

ווהלין סרני 2א

מתוך "ילקוט ווהלין": בפרק זמן זה הורגשה שוב…
error: Alert: Content selection is disabled!!