ווהלין קורץ משפחת קליינר 3

פנחס (יליד 1925) ושרה (ילידת 1927), ילדי אייזיק קליינר ואיטה לבית וייסמן. האב (אחיו של משה קליינר) נפטר לפני השואה, הילדים ואמם נספו.

מידע-נוסף2

ווהלין קורץ משפחת קליינר 3

פנחס (יליד 1925) ושרה (ילידת 1927), ילדי אייזיק…

ווהלין קורץ משפחת קליינר 3א