ווהלין קורץ 1

1927, נשים חוזרות מכביסה בנהר קורצ'יק, כמעט לעולם לא תיראה אשת כפר באזורים הללו (אף בימינו אלה) בלי הצעיף המסורתי לראשה. ברקע שרידי הארמון / המבצר הפולני השולט על העיר ואשר בעבר מילא תפקיד מרכזי בהגנתה מפני פולשים.
התמונה מופיעה גם בעמוד 17 בספר הזיכרון "קוריץ (ווהלין)", בעריכת אליעזר לאוני, הוצאת ארגון יוצאי קוריץ בישראל, תשי"ט - 1959. ראו גם מאמרו החשוב של ד"ר נתן מיכאל גלבר (מתחיל בעמ' 15) בספר.