ווהלין קלבן 7

מנגנון ועדת היתומים של ה"ג'וינט" לווהלין, 1925.
סיוע ארגון ה"ג'וינט" האמריקאי היה קריטי בחיוניותו בתקופה זו. עומד משמאל מנדל ביאלר. יושבים: ראשון מימין יעקב קולטון, שני שמואל שרריער, ומשמאל, לייב שפילברג אחרים בתמונה, מן הסתם נציגים אמריקאים.

error: Alert: Content selection is disabled!!