ווהלין קרמניץ 11ב

על העיתון (שבועון) "קרעמניצער לעבן" (= חיי קרמניץ), דברים שכתב ישראל אוטיקר (נען) בספר הזיכרון "פנקס קרמניץ", בעמ' 146-150.

הולדתו של העיתון בגלגולו הראשון, ה"קרעמניצער שטימע" (= קולה של קרמניץ), היה בפברואר 1929 כאשר העסקן רב הפעלים, איש ה"בונד" לשעבר, משה גרשטיין, הוציא לאור עלון בן ארבעה עמודים בעזרתם של נטע שטרן, לייב רוזנטל, יעקב שפיר וישראל אוטיקר (כותב הדברים, כאמור לעיל). בין העוסקים במלאכה היו גם שהשתתפו בקביעות בעיתונות התקופתית שהופיעה ברובנה ובלוצק. עיתונים אלה היו מגיעים לקרמניץ ומתקבלים ברצון בשקפם במיוחד את החיים המקומיים. "אבל באחד הימים החלטנו", כותב אוטיקר, "שאין להסתפק באלה ודרושה במה קבועה, שתדבר במישרין לבני העיר ותעמוד במיוחד על תופעות מקומיות הטעונות ברור ותגובה .... פנינו לאחד מבעלי הדפוס הותיקים בעיר, וולף צוויק, יהודי שקול בעניני עסק שנתפס להצעתנו והודיע על נכונותו להצטרף לענין כשותף .... התחלנו לגייס חבר עוזרים ומשתתפים. ראשונים הצטרפו האחים לייבקה ואלכסנדר רוזנטל, שניהם כתבים ותיקים של עתונים שונים. לייבקה שגר במרכז העיר הקצה חדר בדירתו למערכת .... מאיר גולדרינג, יושב ראש ההסתדרות הציונית ואחד מאנשי הציבור הבולטים בעיר, קיבל על עצמו את האחריות הרשמית לעתון ועזר בעריכה ובארגון. כמשתתפים קבועים הצטרפו: יעקב שפיר, שלמה פינגרוט, לייבצ'יק פלדמן, ד"ר מאיר ליטבק, ד"ר בנימין לנדסברג ועוד. כעבור זמן קצר הצטרף ונכנס לעבודה פעילה בעריכת העתון והוצאתו מנוס גולדנברג אשר נשא בעול זה עד לעלייתו לארץ. עבדו עמנו במערכת ובמנהלה אחותי רחל אוטיקר ויהודית רוזנטל בתו של לייב .... מבחינה אידיאית היה העתון ברוח הציונות העובדת וחתר להיות בטאון מתקדם אבל צביונו היה כללי וראה את עצמו כבמה פתוחה לדברו של כל אחד .... מסביב לעתון התלכדה קבוצה של 10-15 איש, ממיטב הפעילים בשטחי התרבות והציבור, אשר שקדו ודאגו במשך שנים לקיומו. היו לעתון קורספונדנטים ברוב עיירות הסביבה והיה נפוץ שם. בדרך כלל היתה תפוצתו כ 1,000 גליונות".

במתכונתו הקבועה יצא גליונו הראשון של ה"קרעמניצער שטימע" ב 2 באוקטובר 1931. מאוגוסט 1932 ועד פברואר 1933 יצא בעיר במקביל עתון נוסף, ה"קרעמניצער וואכענבלאט" (= שבועון קרמניץ) ואז, אחרי מסכת של טלטלות וויכוחים, התאחדו השניים לבטאון מקומי אחד – ה"קרעמניצער לעבן". העתון התמיד בהופעתו מדי שבוע עד לעצם ימי המלחמה וניכר היה מקומו בחיי הציבור והתרבות של יהודי העיר.

מידע-נוסף2

ווהלין קרמניץ 11

כיתוב ביידיש בתחתית התמונה: הרדוקציה (=המערכת) של העיתון…

ווהלין קרמניץ 11א

הקדשה לשפיר העולה ארצה: "למזכרת נצח לחברנו י.…

ווהלין קרמניץ 11ב

על העיתון (שבועון) "קרעמניצער לעבן" (= חיי קרמניץ),…
error: Alert: Content selection is disabled!!