ווהלין רדזיבילוב 2

ועדת "הקרן הקיימת" ברדזיבילוב, 1921-22, גולדגארט (זהבי) יושב מימין.
בשורת הציונות הגיעה לרדזיבילוב מברסטצ'קה שכנתה בראשית המאה העשרים בדמותו של הנביא הרעיוני ונושא דגל הגשמתה של הציונות שם, אברהם יהודה פולק. בדירה צנועה ששכר ברדזיבילוב העביר שעורי ערב בעברית והרביץ בצעירים את התורה המעשית של הציונות, וכל זאת מבלי לבקש כל תשלום. (ראו גם תעוד נרחב אודותיו תחת "ברסטצ'קה"). השפעות רעיוניות הגיעו גם מעברו השני של הגבול (עם גליציה המזרחית), אך מרחק קילומטרים ספורים, מהמרכז היהודי / העברי הגדול בעיר ברודי.

מידע-נוסף2

ווהלין רדזיבילוב 2

ועדת "הקרן הקיימת" ברדזיבילוב, 1921-22, גולדגארט (זהבי) יושב…

ווהלין רדזיבילוב 2א

גב התמונה.
error: Alert: Content selection is disabled!!