ווהלין שומסק משפחת באט 10א

ההכרות בין עטקה לפנחס בקבוץ ההכשרה בקלוסוב
הובילה בסופו של דבר לנישואיהם לאחר שעלו ארצה.

מידע-נוסף2

ווהלין שומסק משפחת באט 10

המבנה שברקע פנחס קליינר ועטל באט בשורה שלפני…

ווהלין שומסק משפחת באט 10א

ההכרות בין עטקה לפנחס בקבוץ ההכשרה בקלוסוב הובילה…
error: Alert: Content selection is disabled!!