ווהלין שומסק משפחת באט 10

המבנה שברקע
פנחס קליינר ועטל באט בשורה שלפני העליונה, רביעי וחמישית מימין. עפ"י טובה קופליק, בת קלוסוב, המבנה בתמונה הוא המחסן שהשכירו לחברי הקבוץ, אריה לייב שפירא ואשתו בתיה. הוא היה לדבריה יהודי נרגן והיא הכירה אותו היטב מכיוון שבתו, רחל, היתה חברה טובה של אמא שלה.

מידע-נוסף2

ווהלין שומסק משפחת באט 10

המבנה שברקע פנחס קליינר ועטל באט בשורה שלפני…

ווהלין שומסק משפחת באט 10א

ההכרות בין עטקה לפנחס בקבוץ ההכשרה בקלוסוב הובילה…
error: Alert: Content selection is disabled!!