ווהלין שומסק משפחת באט 21

24 ביוני 1936, פריסת שלום משומסק.
שנתיים לאחר עלייתה ארצה, עטקה מקבלת תמונה יפה זו מהחברים שנשארו מאחור.

מידע-נוסף2

ווהלין שומסק משפחת באט 21

24 ביוני 1936, פריסת שלום משומסק. שנתיים לאחר…

ווהלין שומסק משפחת באט 21א

ההקדשה על גב התמונה.