ווהלין שומסק משפחת באט 7

בי"ס "תרבות" מחלקה ד' בשומסק, סיון תרצ"ד (= מאי-יוני 1934). מחלקה ד' היא כיתה ח' וגיל הבנות הוא כ 13.
ככל הנראה אלה בנות כיתתה של חנה, הבת הצעירה למשפחת באט, במדי "החלוץ הצעיר" (כפי שאומר הכיתוב על גב התמונה), המדריכות הבוגרות משמאל ומימין.

מידע-נוסף2

ווהלין שומסק משפחת באט 7

בי"ס "תרבות" מחלקה ד' בשומסק, סיון תרצ"ד (=…

ווהלין שומסק משפחת באט 7א

חנה, בת הזקונים לבית באט, סעדה את אימה…