ווהלין 4

ילדי פליטים ויתומים במלחמת העולם הראשונה.
הילדים הללו קבלו מקלט בעיירה קרמניץ, כאן הם מציגים בגאווה את תעודות בית הספר. על הסעד והחינוך לו זכו, ראו מידע על גב התמונה וסיכום בנספח.

מידע-נוסף2

ווהלין 4

ילדי פליטים ויתומים במלחמת העולם הראשונה. הילדים הללו…

ווהלין 4א

גב התמונה – ראו תמלול הכתוב והערות בנספח.

ווהלין 4ב

על גב התמונה: בשנים 1916-1920 נמצאו בקרמניץ כ…
error: Alert: Content selection is disabled!!