ווהלין 5

יתומי המשלוח השני מווהלין לארץ ישראל, 1922.
ממבצעי הצלת הילדים היתומים העזובים שנדדו לאלפיהם במרחב בזה כתוצאה מפרעות "פטלורה ודניקין" הרצחניות בתום מלחמת העולם הראשונה. ביוזמתו ההרואית של ישראל בלקינד, הילדים הללו נשלחו ל"כפר ילדים" בגבעת המורה שליד עפולה. התמונה מופיעה גם בעמ' 239 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

ווהלין 5

יתומי המשלוח השני מווהלין לארץ ישראל, 1922. ממבצעי…

ווהלין 5א

כיתוב ביידיש בתחתית התמונה: יתומי המשלוח השני מברית…
error: Alert: Content selection is disabled!!