זוג צעיר בן העליה הרביעית מפלס לו דרך 19

12 בנובמבר 1927, גלויה ראשונה למקוה ישראל.
גור אריה לרר בברסטצ'קה שלח גלויה זו לאחותו לאחר שעזבה את תל אביב ועברה לעבוד ב"מטבח הפועלים" בבית הספר החקלאי.

מידע-נוסף2

זוג צעיר בן העליה הרביעית מפלס לו דרך 19

12 בנובמבר 1927, גלויה ראשונה למקוה ישראל. גור…

זוג צעיר בן העליה הרביעית מפלס לו דרך 19א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

זוג צעיר בן העליה הרביעית מפלס לו דרך 19ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קה, 12 בנובמבר 1927, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!