חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1

פתח תקוה, 8 במרץ 1927, הראשון מארבעת מכתביו של שלום קולקר למרים שרייער (שרירא).
המכתבים הבהירים והיפים אינם רק מכתבי חיזור אלא מתארים בשפה ישירה ונוקבת את קשיי החלוצים הצעירים שזה מקרוב עלו ארצה. קולקר יליד רובנה 1905, עלה ארצה ב 1925 ונפטר ב 1971. מרים, בת גילו וידידתו מרובנה, עלתה ארצה (עם הוריה ואחותה) באותה שנה. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1

פתח תקוה, 8 במרץ 1927, הראשון מארבעת מכתביו…

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1א

שלום, בן המלמד הרובנאי הנודע אשר למל קולקר…

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1ב

תמלול מכתב מס' 1 פתח תקוה, 8 במרץ…
error: Alert: Content selection is disabled!!