חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1א

בני המלמד הרובנאי אשר למל קולקר ואשתו אסתר:. שמואל, יליד 1898, רואה חשבון במקצועו ומנהיג ציוני, נספה בשואה. בנו אייזיק ניצל ועלה ארצה. נחום (נוניה) עלה ארצה והיה פקיד בעיריית תל אביב. פרומה (שינדל לאחר נישואיה) ילידת 1904, נספתה ושלום הצעיר, כאמור. ההורים עלו ארצה לפני המלחמה וקולקר הזקן קבור בהר הזיתים.

מידע-נוסף2

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1

מכתבי שלום קולקר למרים שרייער (שרירא). המכתבים הבהירים…

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1א

בני המלמד הרובנאי אשר למל קולקר ואשתו אסתר:.…

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1ב

תמלול מכתב מס' 1   פתח תקוה, 8…