חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1א

שלום, בן המלמד הרובנאי הנודע אשר למל קולקר ואסתר אשתו.
אחיו ואחותו: שמואל יליד 1898, רואה חשבון במקצועו ומהמנהיגים הציוניים הבולטים בעיר, נספה בשואה (בנו אייזיק ניצל ועלה ארצה), נחום (נוניה) עלה ארצה והיה פקיד בעיריית תל אביב, פרומה (שינדל לאחר נישואיה) ילידת 1904, נספתה אף היא בשואה ושלום הצעיר, כאמור. ההורים עלו ארצה לפני המלחמה וקולקר הזקן קבור בהר הזיתים.

מידע-נוסף2

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1

פתח תקוה, 8 במרץ 1927, הראשון מארבעת מכתביו…

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1א

שלום, בן המלמד הרובנאי הנודע אשר למל קולקר…

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1ב

תמלול מכתב מס' 1 פתח תקוה, 8 במרץ…
error: Alert: Content selection is disabled!!