חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1ב

תמלול מכתב מס' 1

פתח תקוה, 8 במרץ 1927, חברה מרים הנכבדה שלום !

על דבר בריאותי, תודה רבה. הנה זה עכשיו שבתי מעבודת העידור בפרדס ומצאתי לחובה לכתוב לך על דבר חיינו בכלל וחיי בפרט. בחוץ יפה מאד, העבודה רבה, חסרות אצלנו ידיים לעבודה ומוכרחים לוותר על הרבה עבודות. מובן מאליו שמצב הכלכלי הוא תלוי ממצב העבודה ואת האמת אגיד לך, שבמשך הזמן שהינני נמצא בקיבוץ, זה קרוב כבר לשנה, עוד לא היה מצב טוב שכזה. אני עובד עכשיו בקטיף, בשבוע העבר עבדתי בבניין, אבל העבודה הכי מעניינת בשבילי היא העבודה בפרדס והנני מבקש לרכוש לי מקצוע בעבודת הפרדס כי העבודה היא הכי אחראית ומכניסה הרבה ובטוח אני שהדבר הזה יעלה בידי אף על פי שאפגוש הרבה קשיים בדרכי. אבל אין דבר, אנו כבר רגילים לקשיים בעבודתנו ואין אנו שמים לב להם.

עכשיו מרים, הנני מוכרח להודיע לך, שלדאבוני הגדול, אינני יודע לבטח אם אוכל להשתתף על הנשף בחג הפורים אצלך כי יכול היות שאסע לאיזה זמן לחדרה ולחיפה לכן הינני מאחל לך שתשמחי ותבלי על הנשף באופן הכי טוב. אם אשאר עוד עד הפורים בפתח תקוה, אז אני מקוה שאוכל להשתתף על הנשף אצלך. את בטח תתפלאי, מה זה פתאום הנני עוזב לאיזה זמן את פתח תקוה, אז מסיבות אחדות ועוד לא ברורות, שאי אפשר לי למסור לך בכתב, יכול היות שיבואו שינויים בחיי הפרטיים, עד שהדבר יתברר, אינני יכול למסור לך שום דבר. יותר חדשות אין אצלי. אבקשך למסור לי מה נשמע אצלך, איך העבודה ומה נשמע בביתך, מה שלום הוריך, תדרשי בשלומם. בצרוף למכתב זה הנני שולח לך את תמונתי למזכרת נצח ואם תרצי, אז הייתי גם אני מבקש את תמונתך.

חברך המכבדך: קולקיר (מבוטא קולקר – י.ע.) שלום.

דרישת שלום לך מנחמיה, החבר שהיה איתנו בתערוכה.

הערות

  1. עברית ללא רבב, כתב יד ציורי וקריא להפליא והתבטאות קולחת, קולקר הוא בנו של מלמד הדרדקים הנודע והציוני הנלהב, אשר למל קולקר, והוא ינק עברית זו בבית אבא משחר ילדותו.
  2. המכותבת היא מרים שרייער.
  3. משפחות קולקר ושרייער מכירות היטב עוד טרם עלותן ארצה מרובנה עירן (תעוד נרחב אודות שתי המשפחות ניתן למצוא בפרקים נוספים בארכיון).
  4. שלום קולקר עלה ארצה ב 1925, משפחת שרייער (מרים עם הוריה ואחותה) עלתה ארצה בסמוך מאד באותה שנה והתגוררה בתל אביב.
  5. לאחר עלות משפחת שרייער ארצה שינה האב שמואל את שם המשפחה לשרירא.
מידע-נוסף2

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1

פתח תקוה, 8 במרץ 1927, הראשון מארבעת מכתביו…

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1א

שלום, בן המלמד הרובנאי הנודע אשר למל קולקר…

חבלי קליטה בארץ ישראל מכתבי שלום קולקר 1ב

תמלול מכתב מס' 1 פתח תקוה, 8 במרץ…
error: Alert: Content selection is disabled!!