טרם העליה ארצה, זלמן יצחק לנדרס ומשפחתו 3א

ברוסית על גב התמונה: "להורי, אחיי ואחותי, רבקה לנדרס".
חותמת הפוטו: ב.מ. ליבשיץ, העיר איגומן (איהומן). כל הערים/העיירות שבדיוננו כאן הינן במחוז מינסק וסמוכות זו לזו.

מידע-נוסף2

טרם העליה ארצה, זלמן יצחק לנדרס ומשפחתו 3

השנה היא 1904, רבקה (ריבה) לנדרס, ילידת 1895,…

טרם העליה ארצה, זלמן יצחק לנדרס ומשפחתו 3א

ברוסית על גב התמונה: "להורי, אחיי ואחותי, רבקה…
error: Alert: Content selection is disabled!!