טרם העליה ארצה, זלמן יצחק לנדרס ומשפחתו 10

21 בדצמבר 1919, פיה-רלה לנכדה בארץ ישראל !
אי אפשר שלא להתפעל מהעברית הנפלאה, מכתב היד הבוטח ומההתבטאות השוטפת והטבעית של הסבתא ה"גלותית" הזו לפני 100 שנה ויותר. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח. כפי שניתן לראות, בחציו התחתון של הדף דהה הדיו, כך שפיענוחו של הטקסט הוא רק בגדר "כמעט מושלם".

מידע-נוסף2

טרם העליה ארצה, זלמן יצחק לנדרס ומשפחתו 10

21 בדצמבר 1919, פיה-רלה לנכדה בארץ ישראל !…

טרם העליה ארצה, זלמן יצחק לנדרס ומשפחתו 10א

תמלול המכתב קרע בדף בפתיח משמיט ככל הנראה…
error: Alert: Content selection is disabled!!